Info

Fotografering

EPS-Guide

Transport

Bravo

Værnepligt i Beredskabskorpset

Værnepligtig ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland, 2000-2001

Kvalifikationer
Funktionsuddannelse Brand
Supplerende Funktionsuddannelse, Brand-Redning
Grunduddannelse, Kommunikation
Ventepladsassistent
Kørekort kategori C
Udvidet kursus i førstehjælp

Sidst opdateret: 22. april 2013
Webmaster: Ivan Vigsø Sand Larsen